Historien bakom en växt

Efter att ha lyssnat till hur Ann-Marie Hansson arbetar genom det egna bolaget A-M Archaeobotanical investigations, är det nästan så man tappar hakan. För vad hon inte vet om växter och frön är knappt värt att veta! Under hela 25 år har hon arbetat med att undersöka djur, växter och frön. Till sin hjälp har hon sin stereolupp och en hel ocean med kunskap. Genom att studera vad folk odlade och åt längre tillbaks i historien kan flera slutsatser dras om dåtida samhällen. Bland annat har Ann-Marie upptäckt att det odlats humle i Birka redan på vikingatiden.

Idag är hon pensionerad efter att ha bedrivit arkeobotanisk forskning på Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet, men driver sitt företag för att det är så roligt. Ryktet om hennes gedigna kunskaper och färdigheter har hunnit sprida sig och hon anlitas idag med jämna mellanrum av Riksantikvarieämbetet och olika museer. Det är heller inte ovanligt att olika arkeologer kontaktar henne ifall de vill veta mer om vissa delar av ett projekt.
– En dröm jag har nu är att sammanställa allt material jag samlat på mig genom åren och skriva en bok om växterna i det gamla Stockholm, avslutar Ann-Marie.

A-M archaeobotanical investigations

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-717 29 20
Alternativ: 0708- 77 60 72
Fax: 08-717 29 20


Email:
amhan@tele2.se

Adress:
A-M archaeobotanical investigations
Långrevsgatan 58
13343 Saltsjöbaden

| 13 SENASTE FÖRETAGEN